MOSiR Myszków | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

MOSiR Myszków | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

41. BIEG V-ciu STAWÓW WIRTUALNY 2020

Strona główna » WYDARZENIA SPORTOWE » 41. BIEG V-ciu STAWÓW WIRTUALNY 2020

wielkość tekstu: A | A | A

41 WIRTUALNY MIĘDZYNARODOWY BIEG V STAWÓW – MYSZKÓW 2020
KOMUNIKAT KOŃCOWY

Głównymi organizatorami Biegu byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie oraz Urząd Miasta w Myszkowie.

Celem przygotowania zawodów i głównym jego założeniem była:

 • Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia,
 • Promocja Miasta Myszkowa jako idealnego miejsca do uprawiania biegania i Nordic Walking przyjaznego dla ludzi aktywnych,
 • Integracja i aktywizacja środowska biegaczy,
 • Promocja biegania i Nordic Walking jako sposobu na długowieczność i najłatwiej dostępną formę aktywności fizycznej,
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę biegania.

​Ze względu na obecną sytuację i położenie w jakim się znaleźliśmy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19 (SARS CoV-2) tegoroczny 41 bieg objął nową formułę organizacyjną i został przeprowadzony wirtualnie.
Do dnia 11 października 2020 r. zapisy uczestników odbywały się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, którego dokonało 37 zawodników tj. 24 osoby zadeklarowały udział w Biegu, a 13 osób w marszu Nordic walking. Uczestnicy zgłoszeni poprzez zapisy na stronie mogli startować w dowolnym miejscu z zachowaniem przebiegnięcia/przejścia dystansu 10 km. Wśród zgłoszonych osób byli czynni zawodnicy, zawodnicy amatorzy oraz amatorzy nordic walking.
W dniu 11 października 2020 r. - jako oficjalna data imprezy wykazała start 21 zawodników tj. 13 osób Bieg oraz 8 osób Nordic walking, którzy poprzez screen zdjęcia zegarka sportowego lub przesłaniu pliku GPX z aplikacji endomondo potwierdzili swój udział uczestnictwa pokonania dystansu 10 km.

Regulamin 41 wirtualnego Międzynarodowego Biegu V-ciu Stawów został opracowany w oparciu na następujące kategorie wiekowe:

KATEGORIE WIEKOWE BIEG:

 • Dzieci/Młodzież (15 lat i młodsi) rocznik -2005 i młodsi.

 • Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat) rocznik 2004-1991.

 • Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat) rocznik 1990-1975.

 • Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

 • Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

 • Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni)

KATEGORIE WIEKOWE NORDIC WALKING:

 • Dzieci/Młodzież (15 lat i młodsi) rocznik -2005 i młodsi.

 • Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat) rocznik 2004-1991.

 • Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat) rocznik 1990-1975.

 • Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

 • Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

 • Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni)

Podsumowanie udziału w 41 wirtualnym Międzynarodowym Biegu V-ciu Stawów wraz z klasyfikacją końcową przedstawiała się następująco:

BIEG GŁÓWNY dystans 10 km pokonało w sumie 13 zawodników

 • KATEGORIA Kobiety (30-45 lat) rocznik 1990-1975

  1 miejsce zajęła KRET Ewa KLUB MYSZKÓW BIEGA CZAS 01:06:31.00
  2 miejsce zajęła KOT Sylwia CZAS 01:22:42.00

 • KATEGORIA Mężczyźni (30-45 lat) rocznik 1990-1975

  1 miejsce zajął GOŁĘBIEWSKI Daniel KLUB KOSZULKOWY CONCEPT CZAS 00:53:16.00
  2 miejsce zajął KONOPKA Mariusz CZAS 00:53:38.00
  3 miejsce zajął MASZCZYK Michał KLUB BBB CZAS 00:56:33.00
  4 miejsce zajął BĘDKOWSKI Kamil KLUB BĘDUSKA BRYGADA BIEGOWA CZAS 00:56:57.00
  5 miejsce zajął SYMA Sebastian CZAS 01:22:42.00
  6 miejsce zajął TWOREK Przemysław KLUB BĘDUSKA BRYGADA BIEGOWA CZAS 02:01:30.00

 • KATEGORIA Kobiety (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

  1 miejsce zajęła MIŚTA – DOROBISZ Sylwia CZAS 01:01:39.00
  2 miejsce zajęła KAMIŃSKA Beata KLUB MYSZKÓW BIEGA, SIPB CZAS 01:10:07.00

 • KATEGORIA Mężczyźni (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

  1 miejsce zajął FERDYNAND Marek KLUB MYSZKÓW BIEGA CZAS 00:52:03.00
  2 miejsce zajął CESARZ Jacek CZAS 01:02:19.00

 • KATEGORIA Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

  1 miejsce zajął FAJER Marek KLUB ZWIK MYSZKÓW, MYSZKÓW BIEGA CZAS 00:47:53.00

NORDIC WALKING dystans 10 km pokonało w sumie 8 zawodników

 • KATEGORIA Kobiety (30-45 lat) rocznik 1990-1975

  1 miejsce zajęła CESARZ Jolanta KLUB MYSZKÓW BIEGA CZAS 01:25:50.00
  2 miejsce zajęła MASZCZYK Żaneta KLUB KIJOMANIACY CZAS 01:26:33.00
  3 miejsce zajęła BOJANEK Małgorzata KLUB KIJOMANIACY CZAS 01:27:05.00
  4 miejsce zajęła SIKORA Agnieszka CZAS 01:52:05.00
  5 miejsce zajęła WINIARSKA Agnieszka CZAS 01:56:15.00
  6 miejsce zajęła PIKUŁA Anita CZAS 01:57:57.00

 • KATEGORIA Kobiety (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

  1 miejsce zajęła PIOTROWSKA Anna CZAS 01:56:33.00

 • KATEGORIA Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

  1 miejsce zajął GLISZCZYŃSKI Mirosław KLUB NWPL/GOGGLE PAE TEAM CZAS 02:58:30.00

W podsumowaniu końcowym uczestnicy otrzymali pamiątkowy CERTYFIKAT.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom, a tym samym dziękujemy i zapraszamy do udziału w 42 Międzynarodowym Biegu V-ciu Stawów mając nadzieję, że zachowamy formę tradycyjną spotkania w jednym miejscu i czasie.

Szczegółowe wyniki w załączeniu.

 


Szanowni Państwo,

w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną COVID 19 w naszym kraju tj. pojawieniem się nowych potwierdzonych zachorowań i obejmowaniem coraz większej liczby osób kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym, a także informacjami  i doniesieniami medialnymi jako organizatorzy 41. Międzynarodowego Biegu V-ciu Stawów im. Zdzisława Burdy informujemy, iż w tym roku bieg zmienia swoją formułę na WIRTUALNĄ, a co za tym idzie:

ZAPISY: https://b4sportonline.pl/miedzynarodowy_bieg_v_stawow/

        ORGANIZATOR:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W MYSZKOWIE ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków, telefon/ Fax: +48 34 313-25-81

www.mosirmyszkow.pl, e-mail: mosir_1@interia.pl

         WSPÓŁORGANIZATOR:

URZĄD MIASTA MYSZKÓW ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, tel.+48 34 313-26-82

         CEL ZAWODÓW:

 • Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia,

 • Promocja Miasta Myszkowa jako idealnego miejsca do uprawiania biegania i Nordic Walking przyjaznego dla ludzi aktywnych,

 • Integracja i aktywizacja środowska biegaczy,

 • Promocja biegania i Nordic Walking jako sposobu na długowieczność i najłatwiej dostępną formę aktywności fizycznej,

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę biegania.

          TERMIN / MIEJSCE:

 • Bieg i Marsz nordic walking ze względu na swoją wirtualną formułę może być realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu,

 • Za oficjalny termin zawodów uznaje się datę 11 października 2020 r.

          BIEG GŁÓWNY:

 • Wyznaczona przez siebie trasa jest do pokonania biegiem, marszem nordic walking na dystansie 10 km

           KATEGORIE WIEKOWE BIEG

 • Dzieci/Młodzież (15 lat i młodsi) rocznik -2005 i młodsi.

 • Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat) rocznik 2004-1991.

 • Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat) rocznik 1990-1975.

 • Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

 • Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

 • Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni)

            KATEGORIE WIEKOWE NORDIC WALKING

 • Dzieci/Młodzież (15 lat i młodsi) rocznik -2005 i młodsi.

 • Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat) rocznik 2004-1991.

 • Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat) rocznik 1990-1975.

 • Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat) rocznik 1976-1961.

 • Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1960 i więcej lat.

 • Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni)

          POMIAR CZASU/POTWIERDZENIE BIEGU

 • Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Aplikacja w telefonie, zegarek sportowy.

 • Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka sportowego należy przesłać za posrednictwem swojego konta na platformie b4sportline.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2020r. do godziny 24:00.

 • Brak przesłanego wyniku w treminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

  ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Zgłoszenie się zawodnika do biegu jest równoważne z oświadczeniem, że biegnie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwskazań zdrowotnych/medycznych do uczestnictwa w wydarzeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb materiałów reklamujących bieg i relacjach dla sponsorów oraz potrzebnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, swoje oświadczenie składa dobrowolnie.

 • Osoby niepełnoletnie, które chcą uczestniczyć w biegu głównym lub marszu nordic walking, mogą startować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej a zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekónów.

 • Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpiczeństwo podczas biegu.

 • W trakcie zawodów, wszystkie osoby są zobowiązane do przestrzegania wytycznych epidemiologicznych; zachowania dystansu społecznego oraz zasad higieny, związanych ze stanem epidemii na terenie Polski.

  ZGŁOSZENIA:

 • Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne

 • Zgłoszenia do Biegu/Marszu przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej do osiągnięcia limitu (300 osób)

 • Zgłoszenia zawodników dokonuje się w panelu zgłoszemniowym do dnia 11 października 2020 r.

 • Za poprawne i kompletne zgłoszenia uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/miedzynarodowy_bieg_v_stawow/

   WYRÓŻNIENIA:

 • Po otrzymaniu wszystkich wyników opublikujemy listę zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 • Zwycięzcy otrzymają pamiątkowy dyplom przesłany drogą elektroniczną.

 • Osoby które ukończą Bieg/Marsz otrzymaja certyfikat uczestnictwa przesłany drogą elektroniczną

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

 • Decydując się na start uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

 • Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu.

 • W biegu głównym mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, które dokonają zgłoszenia.

 • We wszystkich spornych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA PRZEZ STRONĘ:

https://b4sportonline.pl/miedzynarodowy_bieg_v_stawow/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW :)

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN  WIRTUALNEGO 41. MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU V-CIU STAWÓW im. Zdzisława Burdy 

 

 

Dysponujemy

 • Basen
 • Siłownia
 • Sala gimnastyczna
 • Sala boksu
 • Salki wielofunkcyjne
 • Sauna
 • Kompleks sportowo - rekreacyjny "Dotyk Jury"
 • Tereny na zewnątrz obiektu

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • 45. Międzynarodowy Bieg V-ciu Stawów - 2 czerwca 2024 r.dalej 
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna