You are here: Home 5 GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

G A L E R I A      Z D J Ę Ć     M O S I R     M Y S Z K Ó W

  1. SIŁOWNIA ( 3 STREFY):

  • STREFA WOLNYCH CIĘŻARÓW

  • STREFA MASZYN SIŁOWYCH I CARDIO

  • STREFA FUNCJONALNA I CROSS

2. SALKA WIELOFUNKCYJNA (BOKS)

3. SALKA WIELOFUNKCYJNA (FITNESS)

Comments are closed.

Scroll To Top
levitra cost walgreens amoxil online